2015-08-05 09:39 #0 av: Anna-Helga

Detta är en allvarlig sjukdom och precis som namnet antyder handlar det om hosta bland hundar.

 Kennelhosta 

På kliniken har vi de senaste veckorna haft flera fall av hundar med kennelhosta. Oroliga mattar och hussar ringer då hunden helt plötsligt fått kraftig skrällig hosta och många gånger har hunden sådana besvär att ägaren tror att hunden har satt något i halsen. Hostattackerna slutar ibland i ett kräkförsök, eventuellt kan litet slem hostas upp. Bara det att hunden dricker vatten kan utlösa hosta. En lätt feber kan förekomma men de flesta hundar är annars pigga. Till de flesta djur behövs ingen behandling utom möjligen något hostdämpande. Det förekommer dock att hundar blir mer påverkade av sin sjukdom med upphörd aptit och påverkat allmäntillstånd. Lunginflammation kan förekomma som komplikation. I dessa fall behövs antibiotika. En god regel är att ta temperaturen på hunden dagligen under sjukdomsperioden. Hunden behöver också vilas till dess att hostan upphört. Det kan vara aktuellt att använda sele istället för halsband eftersom allt tryck mot luftstrupen retar till hosta. Det är naturligtvis viktigt att hålla hunden ifrån alla andra hundar.

Olika virus och bakterier

Kennelhosta är ett samlingsnamn för en luftvägsinfektion som kan orsakas av flera olika virus och bakterier. De vanligaste smittämnena är viruset Parainfluensa typ-2 och bakterien Bordetella bronchiseptica. Bordetella kan dock förekomma i luftvägarna även hos helt friska hundar. Övriga virus som kan var inblandade är Adenovirus typ-2 och Herpesvirus typ-1. De här olika mikroorganismerna kan inte smitta andra djurslag eller människor.

Mycket smittsamt

Kennelhosta är mycket smittsamt och smittar mest vid direktkontakt men även som droppsmitta på några meters håll när hunden hostar och nyser. Hundar kan också smittas via gemensamma vattenskålar eller andra föremål. Virus smittar framför allt under den första sjukdomsveckan medan bakterien kan utsöndras i flera månader efter att den akuta sjukdomen är över. Under denna tid utgör hunden en smittrisk för andra hundar.

Inkubationstiden är vanligen 4 - 10 dagar. Under denna tid kan den smitta andra hundar, alltså innan den själv har börjat visa symptom.

Största risken för smitta är där många hundar samlas och är nära inpå varandra som på hundutställningar, andra former av träning och tävling, hunddagis och hundpensionat.

Efter genomgången infektion har hunden ett skydd som tyvärr inte varar särskilt länge. Den kan alltså få sjukdomen igen vid senare tillfälle. Kennelhosta är en vanlig sjukdom som för de flesta hundar oftast inte orsakar allvarliga problem, även om det kan vara nog så besvärande med den kraftiga hostan.

Vaccination

Vaccin finns mot kennelhosta och vaccinet skyddar mot parainfluensaviruset. Vaccinet ger inget totalt skydd men skyddar bra mot allvarliga symptom. När man kommer till veterinären för vaccination väljer man om man vill ha med komponenten mot kennelhosta.

Vaccination rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar och tränar ihop med andra hundar och inför vistelse på hundpensionat eller hunddagis.

Vaccination mot parainfluensa görs en gång om året.

Källa: Veterinärhuset Värnamo