Hälsa & Sjukdomar

Benny drabbades av njursvikt.

2013-01-09 15:41 #0 av: Anna-Helga

Här är en artikel om njursvikt, något som min första Dvärgpinscher drabbades av. Det hade gått så långt innan symptomen blev tydliga att det var försent att göra något. Vi var tvungna att låta honom somna. Därför skriver jag den här artikeln, så andra förhoppningsvis kan se tecknen i tid och få hjälp att bromsa förloppet innan det är försent!

Texten är hämtad från Djursjukhuset i Strömsholms hemsida:

Akut njursvikt


Hundar och katter drabbas ibland av akut njursvikt. Det innebär att njurarna hastigt har fått en nedsatt förmåga att filtrera ut slaggprodukter från ämnesomsättningen samt en störd förmåga att reglera vätske- och saltbalans.

Akut njursvikt orsakas t ex av förgiftningar (kylarvätska, russin/vindruvor, olika typer av mediciner) men allt som ger en minskad genomblödning i njurarna exempelvis chock eller uttorkning p.g.a. diarré och kräkningar kan medföra njurskador. Infektioner såsom leptospiros, en sjukdom som är vanlig i Sydeuropa, kan också leda till akut njursvikt. Om djuret har en underliggande njursjukdom är det känsligare.

De symptom som djuret uppvisar vid akut njursvikt varierar med grad av skada. Inledningsvis ses ofta en kraftigt ökad törst och urinmängd men längre fram får djuret nedsatt allmäntillstånd och aptit. Det kan också utveckla kräkningar och blodig avföring. I allvarliga fall går urinproduktionen ned, eller upphör helt.

Vid akut njursvikt görs en klinisk undersökning och samtal förs med djurägaren för fastställande av sjukdomshistoria. Blodprover och urinprover tas och vanligen utförs ultraljud eller röntgen av buken.  Blodtrycket följs och i en del fall tas njurbiopsier men det är ovanligt i ett akut skede. Grundorsaken kan inte alltid fastställas och behandling får då ske utifrån symptomen.

Behandling som kan bli aktuell är dropp för att hjälpa till att skölja ut slaggprodukter och stabilisera vätskebalansen. Urinproduktionen följs och läkemedel ges om den är otillräcklig. Visar djuret tecken på blödningar från magtarmkanalen eller om magkatarr misstänks inleds behandling med magmediciner. Antibiotikabehandling kan bli aktuell om infektion har konstaterats eller vid stark misstanke därom.

Vid kraftigt nedsatt aptit måste näringsbehovet tillgodoses. Detta sker genom en matsond som placeras i matstrupen eller magsäcken.

Vid akut njursvikt kan tillståndet snabbt förändras. Det är viktigt att djuret följs avseende urinproduktion, blodtryck och med blodprover, så att åtgärder sätts in tid för att korrigera obalanser. Ett djur sjukt i akut njursvikt är placerat på intensivvårdsavdelningen så att det kan övervakas extra noga.

Anmäl
2013-01-18 02:10 #1 av: monstermash

Bra och intressant artikel!

Vill du se valpbilder så titta gärna på min instagram.

Anmäl
2013-01-18 18:23 #2 av: Anna-Helga

Tack!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.