2012-01-23 11:43 #0 av: MichaelaL

Hos hundar varierar det normala antalet svanskotor mellan 6 och 23. En hund med kroksvans, har en missbildning mellan 2 svanskotor..

En hund med kroksvans, har en missbildning mellan 2 svanskotor som leder till att de, på de ställen där de normalt ledar mot varandra, är i förskjutet läge hopväxta. Det kan vara en eller flera av lederna i svansen som är defekta.

Kroksvans bedöms strängt, p.g.a. att svansen är en del av ryggraden och om de får utvecklas okontrollerat, kan de i kommande släktled eventuellt utvecklas till fel i andra delar av ryggen.